Anasayfa

Su Arıtma Servisi

İnsan yaşamının oksijenle birlikte temel taşı olan suya ulaşım, özellikle içme suyu bakımından tüm dünya için hayati konuma gelmiştir. Şebeke sularının gün geçtikçe güvenilirliklerini kaybetmeleri, hazır halde alınan damacana sularına çok fazla güvenilmemesi, piyasada yoğun halde bulunan plastikler içinde depolanan sular ve artan içme suyu maliyetleri son dönemlerde hem evler hem de büyük işyerleri için su arıtmasının kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Bu su arıtmasıyla alakalı ilk kurulumdan, periyodik bakımlarına, cihazlarla alakalı herhangi bir problemden her türlü teknik desteğe kadar su arıtma servisi desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Su arıtma servisi müşterilere ne gibi faydalar sağlar?

 • Su arıtma servisinin müşterilere sağladığı en önemli avantaj periyodik olarak cihazların bakımını yapmaları ve olması gerektiği gibi filtrelerin değişimini sağlamalarıdır.
 • Cihazla ilgili müdahale edilmesi gereken herhangi bir problemde kolaylıkla ve hızlıca müdahale imkanı sağlar. (Örneğin cihazdan su gelmemesi vb.)
 • Cihazla alakalı herhangi bir kaçak olduğu ya da bundan şüphelenildiği durumlarda su arıtma servisi yardımı olmadan bunun tespitinin yapılması oldukça güçtür.
 • Yine periyodik olarak içilen suyu analizi yapılarak, ne denli kaliteli olduğu bilimsel olarak hesaplanır.
 • Her türlü bakım, onarım, teknik destek, yedek parça, tamir, filtre değişimi ve cihazlar hakkındaki her türlü problemde hızla müdahale ederek problemin çözümünü sağlamaktadırlar.
 • Cihazlardan maksimum verim alımının sağlanması sadece su arıtma servisleri yardımıyla olmaktadır. Bu servislerde istihdam edilen ve sürekli eğitimlere tabi tutulan teknisyenler, kişilerin evlerinde ya da işyerlerinde en kaliteli ve en sağlıklı suya ulaşmalarının kilit elemanlarıdır.

Su arıtma servisi hizmetleri genel başlıklar altında sıralanacak olursa:

 • İçme suyu arıtma
 • Su yumuşatma
 • Filtrasyon sistemleri
 • Ultrafiltrasyon
 • Atıksu arıtma
 • Havuz ekipmanları
 • Reverse osmos gibi hizmetlerden bahsedilebilir.

İçme suyu arıtma hizmeti: Bireylerin evlerinde, iş yerlerinde ya da konakladıkları mekanlarda kullandıkları her türlü içme suyunun, yemeklere koyulabilecek suların hatta sebze ve meyve yıkanan suların teminini sağlama, bu sulara ulaşımı en lezzetli halde tüketiciye getirme faaliyetleridir.

Filtrasyon hizmeti: Hem konutlarda, hem sanayi tesislerinde hem de şehir ve kasabalarda içme suyu ve kullanım merkezlerindeki her türlü suların demir, mangan, kum, arsenik ve karbon gibi maddelerden ya da parametrelerden arındırma işlemidir.

Su yumuşatma hizmetleri: Su içerisinde en çok sıkıntı oluşturabilecek parametrelerin başında gelen kirecin, içindeki iyonlar sayesinde hem borularda hem de ısıtıcılarda tıkanma ve kaynama gibi olumsuz özelliklere yol açtığı ve yoğun tabakalaşma oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenle hem boruların uzun ömürlü olması ve insan sağlığı için olumsuz durum oluşturabilecek durumların ortadan kaldırılması, bağırsak, cilt ve mide rahatsızlıklarına neden olmaması için suyun kireçten arındırılarak, sertliğe neden olan iyonların ortadan kaldırılması işlemidir.

Atıksu arıtma: Günümüzde gelinen noktada en küçük konuttan, en büyük tesislere kadar organik ve evsel kirlilik taşıyan endüstriyel atıkların arıtılması işlemidir.

Reverse osmos işlemi: Türkçe’ye ters osmos olarak çevrilmiş olan bu sistem, çapraz olarak çalışan ve kademeli olarak sadece suyun geçebileceği molekül, iyon ve istenmeyen minerallerin sudan ayrıştırılarak, şehir suyunu kaliteli ve nitelikli içme suyu haline getirilebilmesi işlemidir.

Dezenfeksiyon işlemi: Klorlama, ozonloma ve ultraviyole yöntemleriyle patolojik açıdan  suda bulunan her türlü zararlı maddenin ayrıştırılması ve mikroorganizmaların sudan uzaklaştırılması hizmetidir.

Özet olarak su arıtma konusunda su arıtma servisi tercihi oldukça önemli bir önceliktir. Küçük ya da büyük tüm cihazlar doğrudan insan sağlığına etki ettikleri için, bu cihazların her türlü işlemleri için ehil kişilerin müdahalesi gereklidir.

Ara
Servis Formu Gönder